مهاب راه پردیس

 

 

 

مهاب راه پردیس
شرکت مهاب راه پردیس از شرکتهای زیر مجموعه ی هلدینگ تراز گامان اندیشه در بدو تأسیس با هیئت مدیره مشترک و قرار گیری در کنار شرکت ساختمانی راهیدکو به کسب تجربه پرداخته و اندوخته های فنی واجرایی خود را افزایش داده است . اغلب عملیات اجرایی دوسال اخیر شرکت راهیدکو با مشارکت فعال نیروهای فنی و اجرایی شرکت مهاب راه درشهرتهران و شهرستان شهریارو جزیره کیش و... انجام شده است . در سال 1394 این شرکت فعالیت خود را به صورت مستقل و با توان و تجربه مناسب انجام داده و دارای گواهینامه رتبه 5 در زمینه راه و ترابری ،ساختمان وابنیه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاران از شهرداری تهران نیز میباشد.

 

ورود به سایت شرکت مهاب راه پردیس